Thursday, March 4, 2010

Ang Mataray na Palengkera (Iba pa ring mamalengke sa palengke)

Sa dami ng mga supermarket, mini-mart, at convenience stores na naglipana – mamamalengke ka pa ba?

Bakit mo titiisin ang init, ang ingay, ang amoy, ang gitgitan, at ang mga bangaw at langaw sa Nepa-Q Mart o sa Farmer’s Market, eh mayroon naming Shopwise at Hypermart, na mabango, malinis, tiyak ang timbang, at kung saan hindi ka na kailangang makipag-tawaran?

Laman ako ng palengke dati-rati. Pagkagaling sa opisina sa Diliman, daan muna ng palengke sa Cubao. Umuuwi akong bitbit ang dalawang mabigat na plastik bag sakay ng dyipni. Kaya yata hindi ako tumaba noong araw. Nguni’t mula nang magtayo ng mall sa may labas ng aming subdibisyon, ang ginang palengkera ay natutong sumampalataya sa 'we got it all for you.'

Nguni’t iba pa rin ang palengke. Binabalik-balikan ko ito … lalo na kung may malaking kainan sa bahay.

Pag pupunta ka ng palengke, dapat maaga! Mas luntian ang mga gulay – kababagsak pa lang. Mas sariwa ang karne – kabubuwal pa lang. Mas mapula ang hasang ng mga isda – kararating pa lang mula fish port. At hindi ka gaanong magpapawis – mababa pa ang araw.

Nasa Farmer’s ako noong isang linggo. Alam mo ba na may Dampa na din doon – yung ‘bilhin mo, iluto ko’ istayl. Maraming kainan, walang iniwan sa food court sa SM o sa Robinson’s.

Akalain mo, may trolley na din sa palengke. Asenso! Humila ako ng isa at tinulak ko pataas sa rampa. Sosyal! Di ko na kailangan ang taga-bitbit.

Read more

7 comments:

karen said...

admittedly, i'm not much of a palengke person... i always feel like i'm being duped. i feel much better when i shop at grocery stores, prices and weighing machines are standard. no pressure to haggle just to get a good price... but that's just me... =)

karen said...

admittedly, i'm not much of a palengke person... i always feel like i'm being duped. i feel much better when i shop at grocery stores, prices and weighing machines are standard. no pressure to haggle just to get a good price... but that's just me... =)

karen said...

admittedly, i'm not much of a palengke person... i always feel like i'm being duped. i feel much better when i shop at grocery stores, prices and weighing machines are standard. no pressure to haggle just to get a good price... but that's just me... =)

karen said...

admittedly, i'm not much of a palengke person... i always feel like i'm being duped. i feel much better when i shop at grocery stores, prices and weighing machines are standard. no pressure to haggle just to get a good price... but that's just me... =)

karen said...

admittedly, i'm not much of a palengke person... i always feel like i'm being duped. i feel much better when i shop at grocery stores, prices and weighing machines are standard. no pressure to haggle just to get a good price... but that's just me... =)

karen said...

admittedly, i'm not much of a palengke person... i always feel like i'm being duped. i feel much better when i shop at grocery stores, prices and weighing machines are standard. no pressure to haggle just to get a good price... but that's just me... =)

Anonymous said...

You have really great taste on catch article titles, even when you are not interested in this topic you push to read it

Stat Counter